top of page

Tietosuoja ja käyttöehdot

Tietosuojalausunto
 

 

Laki vaatii yksityisyydensuojasopimusta ja Pieni Aika Siivouspalvelu Oy (PASO) on velvollinen suojaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä ja henkilökohtaisia tietoja.

 
 

Meille on äärimmäisen tärkeää suojella sivuston kävijöiden ja käyttäjien yksityisyyttä ja henkilökohtaisia tietoja.

 
 

Tiedonkeruu, käyttö ja jakaminen
 

 

Olemme tällä sivustolla kerättyjen tietojen ainoat omistajat. Keräämme vain tietoja, joita sivustolla vierailevat antavat vapaaehtoisesti. Emme koskaan myy näitä tietoja kolmansille osapuolille ilman tietoon perustuvaa suostumusta. Ellet vaadi toisin, voimme ottaa sinuun yhteyttä kertoaksemme Pieni Aika Oy: n päivityksistä tai tähän tietosuojakäytäntöön liittyvistä muutoksista.

 
 

Tietojen hallinta
 

 

Voit vapaasti ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa tiedustellaksesi mitä tietoja meillä on sinusta. Voit pyytää tietojesi muuttamista tai päivittämistä, tai ilmaista huolesi tietojen käyttämisestä.

 
 

Tietoturva
 

 

Suoritamme kattavia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi. Arkaluontoiset tiedot salataan ja  tallennetaan suojatuille palvelimillemme turvallisesti.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Pieni Aika Siivouspalvelu Oy

Y-tunnus: 3017306–8

Osoite: Kaarikuja 4 B 36

Postinumero: 00940

Postitoimipaikka: HELSINKI

Puhelinnumero: 045 783 645 63

Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@pieniaika.com

 

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Yritys: Pieni Aika Siivouspalvelu Oy

Nimi: Robert Vallega

Osoite: Kaarikuja 4 B 36

Postinumero: 00940

Postitoimipaikka: HELSINKI

Puhelinnumero: 045 783 645 63

Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@pieniaika.com

 

3. TIETOSUOJAVASTAAVA

Yritys: Pieni Aika Siivouspalvelu Oy

Nimi: Robert Vallega

Osoite: Kaarikuja 4 B 36

Postinumero: 00940

Postitoimipaikka: HELSINKI

Puhelinnumero: 045 783 645 63

Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@pieniaika.com

 

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Kerättäviä tietoja käytetään asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan,  työtilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

 

5. TIETOJEN KERÄÄMISEN JA KÄSITTELYN PERUSTE

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Nimi, yritys, y-tunnus, sähköpostiosoite, ja puhelinnumero.

 

7. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 

9. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

10. EVÄSTEIDEN (COOKIES) KÄYTTÖ

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

 

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

11. REKISTERIN SUOJAUS

Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

12. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

13. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

bottom of page