Tietosuoja ja käyttöehdot

Tietosuojalausunto
 
 

Laki vaatii yksityisyydensuojasopimusta ja Pieni Aika Siivouspalvelu Oy (PASO) on velvollinen suojaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä ja henkilökohtaisia tietoja.

 
 

Meille on äärimmäisen tärkeää suojella sivuston kävijöiden ja käyttäjien yksityisyyttä ja henkilökohtaisia tietoja.

 
 

Tiedonkeruu, käyttö ja jakaminen
 
 

Olemme tällä sivustolla kerättyjen tietojen ainoat omistajat. Keräämme vain tietoja, joita sivustolla vierailevat antavat vapaaehtoisesti. Emme koskaan myy näitä tietoja kolmansille osapuolille ilman tietoon perustuvaa suostumusta. Ellet vaadi toisin, voimme ottaa sinuun yhteyttä kertoaksemme Pieni Aika Oy: n päivityksistä tai tähän tietosuojakäytäntöön liittyvistä muutoksista.

 
 

Tietojen hallinta
 
 

Voit vapaasti ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa tiedustellaksesi mitä tietoja meillä on sinusta. Voit pyytää tietojesi muuttamista tai päivittämistä, tai ilmaista huolesi tietojen käyttämisestä.

 
 

Tietoturva
 
 

Suoritamme kattavia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi. Arkaluontoiset tiedot salataan ja  tallennetaan suojatuille palvelimillemme turvallisesti.

 
 

Pieni Aika Siivouspalvelu Oy: n käyttöehdot

 
 

Tervetuloa Pieni Aika Siivouspalvelu Oy:n verkkosivuille. Vierailemalla tällä sivustolla, hyväksyt nämä käyttöehdot ja noudatat kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä.

 
 

Sivusto ja sen alkuperäinen sisältö, ominaisuudet ja palvelut ovat Pieni Aika Siivouspalvelu Oy: n (Small Time Cleaning Company) omistuksessa ja suojattu kansainvälisillä tekijänoikeus-, tavaramerkki-, immateriaalioikeus- ja muilla omistusoikeuslaeilla.

 

Jos uskomme jostain syystä, että käyttöehtojamme ei ole noudatettu, pidätämme oikeuden keskeyttää tai lopettaa pääsy verkkosivustollemme ilman ennakkoilmoitusta tai vastuuta.

 

Käyttöehdot

 

1. Sopimuksen osapuolet ja niiden soveltamisala

 

Näitä ehtoja sovelletaan Pieni Aika Siivouspalvelu Oy: n (Pieni Aika "Palveluntarjoaja") ja asiakkaan väliseen palvelusopimukseen.

 

2. Sopimuksen kohde ja tarkoitus

 
 

Sopimuksen tarkoituksena on määrittää olosuhteet, joissa Pieni Aika Siivouspalvelu Oy tarjoaa asiakkaalle siivouspalvelua. Sopimuksen kohteena voi olla esimerkiksi yksityisasunto tai kesäasunto ("kohde") tai muu toimipaikka, kuten ruokakaupat ja supermarketit, sekä asiakkaan tilaamat palvelut kuten rakennusten ylläpito.

 
 

3. Sopimuskausi

 
 

Sopimus tulee voimaan tilauksen ehtojen hyväksymisen ja palvelun maksamisen jälkeen. Hyväksymällä ehdot ja ehdot, kuittaat saaneesi riittävät ja totuudenmukaiset tiedot, jotta Pieni Aika Siivouspalvelu Oy voi suorittaa tilatun palvelun. Puutarhojen kunnossapidon osalta sopimus on voimassa, kunnes asiakas on hyväksynyt tarjotun palvelun. Sopimus säännöllisistä siivouksista on voimassa toistaiseksi.
 


4. Palvelut

 
 

Pieni Aika Siivouspalvelu Oy suorittaa tilauksessa määritellyt palvelut asiakkaan käskystä. Palvelu suoritetaan asiakkaan määrittelemissä aikarajoissa. Palvelu suoritetaan asiakkaan valinnan mukaan joko kohteesta löytyvillä työvälineillä tai Pieni Aika Siivouspalvelu Oy: n työvälineillä. PASO tai Pieni Aika Siivouspalvelu Oy sitoutuu ilmoittamaan asiakkaalle suoritetusta palvelusta ja asiakas sitoutuu hyväksymään vastaanotetun palvelun 48 tunnin kuluessa suorituksesta. Asiakkaalla on PASO:n puhdistusaika tunteina. PASO ei sitoudu toimittamaan tiettyjä palveluja, vaan suorittaa tehtävät kohteessa aikaan suhteutetusti.

 

5. Hinnat ja laskutus
 

Palvelujen hinnat ovat voimassa olevan hinnaston mukaiset. Asiakas suostuu hinnoitteluun hyväksyessään tilauksen ehdot ja maksaessaan palvelun. Hinnat sisältävät arvonlisäveron voimassa olevan arvonlisäverokannan mukaisesti. Puutarhojen kunnossapidot maksetaan tilauksen yhteydessä. Säännölliset siivoussopimukset veloitetaan asiakkaan maksukortilta 5 päivää ennen palvelun toimittamista.

 

PASO pidättää oikeuden hintojen muuttamiseen. Kaikista hinnaston muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle kirjallisesti 30 päivää ennen uusien hintojen käyttöönottoa.

 
 

PASO sitoutuu palauttamaan maksetun summan kokonaisuudessaan asiakkaalle, mikäli maksettua palvelua ei pystytä suorittamaan.

 

6. kampanja

 

Säännöllisten tilausten kampanjat vaativat vähintään kaksi (2) siivousaikaa puhdistuksen säännöllisyyden varmistamiseksi. Säännölliset tilaukset, jotka perutaan yhden (1) puhdistusjakson jälkeen, tulkitaan kertaluonteisiksi tilauksiksi. PASO pidättää oikeuden veloittaa asiakkaalta jälkikäteen asiakkaan saamia kampanjaetuja vastaavan summan.

 

7. Asiakkaan vastuu


 

Asiakkaan on
 

-Tarjottava PASO: lle tarvittavat tiedot kohteesta, jotta palvelu voidaan suorittaa tehokkaasti

 

-Varmistettava tarvittavien työkalujen ja puhdistusaineiden saatavuus, mikäli asiakas on valinnut palvelun suoritettavan kohteesta löytyvien työvälineiden avulla

 

Huolehdittava siivoojan vaivattomasta pääsystä kohteeseen palvelun suorittamiseksi

 


8. Irtisanominen


 

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa palvelu kaksi päivää (48 tuntia) ennen määritettyä palveluaikaa ja saada täysi hyvitys peruutetusta palvelusta veloitetuista kustannuksista. Jos asiakas peruuttaa alle kaksi päivää (48 tuntia), mutta yli 24 tuntia ennen määritettyä palvelun ajankohtaa, kuluttajalla on oikeus 50 prosenttiin peruutetun palvelun kustannuksista. Jos kuluttaja vetäytyy alle 24 tuntia ennen määritettyä palvelun suorittamisaikaa, kuluttajalla ei ole oikeutta saada hyvityksiä peruutetusta palvelusta veloitetuista kustannuksista.

 
 

Jos asiakas peruuttaa palvelun sairauden vuoksi, kuluttajan on toimitettava lääkärintodistus ja peruutettava palvelu ennen määritettyä palvelun ajankohtaa saadakseen täyden hyvityksen peruutetusta palvelusta. Jos asiakas ei ole paikalla päästämässä PASO:n työntekijää kohteeseen, tai jos PASO: n työntekijä ei pääse palvelupisteeseen asiakkaasta johtuvista syistä eikä palvelua näin ollen voida suorittaa, tämä katsotaan alle 24 tunnin peruutuksena, jolloin kuluttajalla ei ole oikeutta hyvityksiin. Peruutukset tehdään sähköpostitse pieniaika.yritys@gmail.com tai puhelimitse +358 503774444 / +358 408098193
 
 

9. Purkaminen

 
 

Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli PASO ei pysty toimittamaan sopimuksen mukaisia palveluita.

 
 

PASO:lla on oikeus purkaa sopimus, mikäli asiakas ei noudata tämän sopimuksen velvoitteita, eikä korjaa niitä PASO: n pyynnöstä. Sopimus irtisanotaan myös, mikäli PASO ei veloita säännöllistä siivousmaksua asiakkaalta ennen palvelun suorittamista. Tässä tilanteessa PASO:lla on velvollisuus ilmoittaa asiakkaalle sopimuksen välittömästä purkamisesta.

 

10. Ylivoimainen este
 

PASO ei vastaa ylivoimaisiin esteisiin, kuten teolliseen lahjontaan, metsäpaloihin, mellakoihin, kulta-, sähkö- tai sähke-läpimurtoihin jne. Sopimusvelvoitteiden noudattamatta jättäminen toimintakyvyn ulkopuolella. ?????????????? 

 

11. Luottamuksellisuus
 

Kaikki PASO-tytäryhtiöt ovat kirjoittaneet salassapitosopimuksen, joka ei salli heidän paljastavan mitään tietoja asiakkaasta tai tämän henkilökohtaisista olosuhteistaan. PASO ei luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta kumppaneita, joiden osallistuminen palvelun tarjoamiseen on välttämätöntä.

 
 

12. Sopimuksen ja ilmoitusten muutos

 
 

PASO pidättää oikeuden muuttaa liittymisehtoja. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle 30 päivää ennen muutettujen ehtojen voimaantuloa.

 
 

13. Pieni Aika Siivouspalvelu Oy: n vastuu ja vakuutukset

 
 

PASO on vastuussa välittömistä aineellisista vahingoista ja henkilövahingoista, sillä PASO:n yhteistyökumppanit ovat vastuussa tarjottujen palveluiden suorittamisesta. Mikäli vahingot aiheutuvat asiakkaan ilmoittamien työvälineiden tai puhdistusaineiden puutteellisuudesta, PASO ei ole vastuussa välillisistä vahingoista, ellei voida osoittaa, että Pieni Aika Siivouspalvelu Oy on ollut huolimaton. Korvattavien vahinkojen enimmäismäärä on 1 000 000 (miljoona euroa) OP Vakuutuksen (Vakuutus) nojalla

 
 

14. Konfliktien ratkaiseminen

 
 

Sopimuksesta esiin nousseet erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. 
Riitatilanteet, joihin ei löydy ratkaisua yhteisymmärryksessä, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.  

 
Tämän ehdon on alun perin allekirjoittanut;

 
ROBERT S. VALLEGA

 

PERUSTAJA

Pieni Aika Siivouspalvelu Oy (PASO)

Kaarikuja 4 B 36 00940 Helsinki

Y-tunnus 3017306-8